SZKOLENIE: Ocenianie w szkole. Od przepisów prawa do praktyki szkolnej. (2024-05-29)

SZKOLENIE: Ocenianie w szkole. Od przepisów prawa do praktyki szkolnej. (2024-05-29)

O szkoleniu:

Ocenianie to jedno z zasadniczych zadań szkół, wywołujące jednocześnie sporo kontrowersji.
W przestrzeni publicznej trwa dyskusja czy obowiązujący system oceniania wpływa motywująco na uczniów. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Udział w szkoleniu pozwoli uporządkować uwarunkowania prawne oceniania, wiedzę dotyczącą różnych sposobów i technik oceniania oraz poszerzy wiedzę i kompetencje w obszarze oceniania kształtującego i sumującego.

Cel główny:

 • doskonalenie kompetencji w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego,

Kiedy i Gdzie?

 • Data: 29 maja 2024 r.
 • Czas: 18:00, 2 godziny dydaktyczne
 • Platforma: ClickMeeting
 • Prowadząca: Jolanta Kuropatwa

Dla kogo?

 • Nauczyciele.
 • Wychowawcy.
 • Dyrektorzy szkół.
 • Kadra kierownicza w edukacji.

Co zyskasz?

 • Poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące oceniania uczniów.
 • Zdobędzie wiedzę  dotyczącą różnych sposobów i technik oceniania.
 • Poznasz różnice między ocenianiem sumującym a ocenianiem kształtującym.
 • Zrozumiesz rolę oceniania bieżącego w procesie nauczania i uczenia się.
 • Nauczysz się stosować różne techniki oceniania w praktyce szkolnej.
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie planowania zmiany w ocenianiu bieżącym
  z wykorzystaniem oceniania kształtującego i sumującego.

O Prowadzącej

Jolanta Kuropatwa jest nauczycielką z 30-letnim stażem, posiadającą również 17-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządzania oświatą (dyrektor oraz wicedyrektor).
Jednak to jej praca w kuratorium oświaty, gdzie pełniła funkcje wizytatora i wicekuratora, przynosi jej unikalne spojrzenie na nadzór pedagogiczny. Ta bogata mieszanka doświadczeń sprawia, że Jolanta jest ekspertką w dziedzinie prawa oświatowego i doskonalenia jakości pracy szkoły.

Kompetencje

 • Prawo oświatowe
 • Oceny i ewaluacja
 • Współpraca z rodzicami
 • Doskonalenie jakości pracy szkoły

Jak się zapisać?

 1. Kliknij przycisk ZAMÓW.
 2. Wprowadź swoje dane i dokonaj płatności.
 3. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i linkiem do szkolenia.

UWAGA! Jeżeli na fakturze mają znaleźć się dodatkowe dane, np. ODBIORCA, to prosimy podać niezbędne informacje w polu „komentarz do zamówienia”.
Wystawiamy również faktury z odroczonym terminem płatności

ZAMÓWIENIE DLA SZKÓŁ
Faktura z odroczonym terminem płatności:
>>   FORMULARZ   <<

Zamówienie

Kategorie:

99.00

PLN

365.00

PLN

Zamów