SZKOLENIE: Oceniać czy doceniać? Od przepisów prawa do praktyki szkolnej.

SZKOLENIE: Oceniać czy doceniać? Od przepisów prawa do praktyki szkolnej.

O Szkoleniu

Ocenianie to jedno z zasadniczych zadań szkół, wywołujące jednocześnie sporo kontrowersji.
W przestrzeni publicznej trwa dyskusja czy obowiązujący system oceniania wpływa motywująco na uczniów. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Udział w szkoleniu pozwoli uporządkować uwarunkowania prawne oceniania, wiedzę dotyczącą różnych sposobów i technik oceniania oraz poszerzy wiedzę i kompetencje w obszarze oceniania kształtującego i sumującego.

Kiedy i Gdzie?

 • Data: 4 marca 2024 r.
 • Czas: 18:00
 • Platforma: ClickMeeting
 • Prowadząca: Jolanta Kuropatwa

Dla kogo?

 • Nauczyciele,
 • Wychowawcy
 • Dyrektorzy szkół
 • Kadra kierownicza w edukacji

Co zyskasz?

 • Uporządkowanie podstaw prawnych dotyczących oceniania.
 • Zrozumienie różnych technik i metod oceniania.
 • Kompetencje w zakresie oceniania kształtującego i sumującego.
 • Czasowy dostęp do nagrania.
 • Imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 • Dokumenty PDF: Wyciąg z przepisów prawa, przykładowy scenariusz obserwacji lekcji.

O Prowadzącej

Jolanta Kuropatwa jest nauczycielką z 30-letnim stażem, posiadającą również 17-letnie doświadczenie na stanowiskach zarządzania oświatą (dyrektor oraz wicedyrektor).
Jednak to jej praca w kuratorium oświaty, gdzie pełniła funkcje wizytatora i wicekuratora, przynosi jej unikalne spojrzenie na nadzór pedagogiczny. Ta bogata mieszanka doświadczeń sprawia, że Jolanta jest ekspertką w dziedzinie prawa oświatowego i doskonalenia jakości pracy szkoły.

Kompetencje

 • Prawo oświatowe
 • Oceny i ewaluacja
 • Współpraca z rodzicami
 • Doskonalenie jakości pracy szkoły

Jak się zapisać?

 1. Kliknij przycisk ZAMÓW.
 2. Wprowadź swoje dane i dokonaj płatności.
 3. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i linkiem do szkolenia.

UWAGA! Jeżeli na fakturze mają znaleźć się dodatkowe dane, np. ODBIORCA, to prosimy podać niezbędne informacje w polu „komentarz do zamówienia”.
Wystawiamy również faktury z odroczonym terminem płatności

ZAMÓWIENIE DLA SZKÓŁ
Faktura z odroczonym terminem płatności:
>>   FORMULARZ   <<