Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Awans zawodowy nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024


Kiedy i Gdzie?

 • Data: 14 czerwca 2024 r.
 • Czas: 18:00, 3 godziny dydaktyczne
 • Platforma: ClickMeeting
 • Prowadzący: Roman Lorens
 • Dostęp do nagrania: 2 miesiące

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie podstaw prawnych.
 2. Omówienie przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw.
 3. Awans na stopień nauczyciela mianowanego według starej ścieżki:
 4. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:
 5. Stary awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 6. Nowy awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (po zaliczeniu okresów pracy).
 7. Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu.
 8. Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczyciela

Przebieg szkolenia:

Przypomnienie podstaw prawnych:

 • Obowiązujące przepisy dla nauczycieli i dyrektorów w nowym i starym systemie awansu.

Nowy awans na nauczyciela mianowanego – obowiązki dyrektora:

 • Ocena pracy po zakończeniu stosunku pracy.
 • Przygotowanie dokumentacji dla nauczyciela przystępującego do egzaminu w 2024 r.
 • Dokumentacja na zakończenie 2. roku przygotowania do zawodu.
 • Dokumentowanie obserwacji zajęć (kryteria i niezbędna dokumentacja).

Nowy awans na nauczyciela mianowanego – obowiązki nauczyciela:

 • Przebieg i dokumentacja obserwowanych zajęć.
 • Wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania (termin, treść, załączniki).

Stary awans na nauczyciela mianowanego – obowiązki dyrektora:

 • Ocena dorobku zawodowego (podstawy i treść).
 • Prawidłowo przygotowane zaświadczenie i potwierdzenie dokumentów.

Stary awans na nauczyciela mianowanego – obowiązki nauczyciela:

 • Redagowanie wniosku do organu prowadzącego.
 • Obowiązkowe załączniki (ocena dorobku, sprawozdanie, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i stopień awansu).

Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego:

 • Omówienie wymagań w nowym i starym systemie awansu.
 • Przebieg postępowania przed organem prowadzącym.

Stary awans na nauczyciela dyplomowanego:

 • Podstawa prawna.
 • Treść wniosku i wymagane załączniki.
 • Dokumentacja sporządzana przez dyrektora.
 • Przebieg postępowania przed organem nadzorującym.

Nowy awans na nauczyciela dyplomowanego (po zaliczeniu okresów pracy):

 • Podstawa prawna.
 • Treść wniosku i wymagane załączniki.
 • Dokumentacja sporządzana przez dyrektora.
 • Przebieg postępowania przed organem nadzorującym.

Dla kogo?

 • Nauczyciele przystępujący do egzaminu w 2024 r.
 • Dyrektorzy szkół, kadra kierownicza w edukacji.

Informacje o prowadzącym: Roman Lorens

 • Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego.
 • Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
 • Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR TRAIN the TRAINER, akredytowany Ekspert KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.
 • Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.
 • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą oraz nowymi technologiami w edukacji.
 • Wieloletnie doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządzania oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli.
 • Trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.

Jak się zapisać?

 1. Kliknij przycisk ZAMÓW.
 2. Wprowadź swoje dane i dokonaj płatności.
 3. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i linkiem do szkolenia.

UWAGA! Jeżeli na fakturze mają znaleźć się dodatkowe dane, np. ODBIORCA, to prosimy podać niezbędne informacje w polu „komentarz do zamówienia”.
Wystawiamy również faktury z odroczonym terminem płatności

ZAMÓWIENIE DLA SZKÓŁ
Faktura z odroczonym terminem płatności:
>>   FORMULARZ   <<